IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

PRAVNA OBAVIJEST

Korištenjem internetske stranice www.hellobeuty.hr ili drugih usluga tvrtke Hello beuty d.o.o. prihvaćate Opće uvjete i odredbe sadržane na LINK te ste upoznati s relevantnim odredbama koje se odnose na korištenje osobnih podataka u svrhu ugovaranja i realizacije kupnje

Ukoliko se  ne slažete s ovim uvjetima, niste dužni davati nikakve osobne podatke niti se prijavljivati na našu web stranicu prije nego razjasnite sve nejasnoće. Slobodno zatražite dodatne informacije, rado ćemo vam odgovoriti putem e-pošte na hello@hellobeauty.hr .

Hello beauty d.o.o

Vrbje 11, 10 000 Zagreb

email: hello@hellobeauty.hr

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka Hello beauty d.o.o, Vrbje 11, 10 000 Zagreb kao voditelj obrađivanja osobnih podataka svjesna je važnosti navedenih, pa stoga daje veliku važnost za zaštitu osobnih podataka svojih klijenata u skladu s najboljom poslovnom praksom i primjenjivim hrvatskim i Europskim pravilim, uključujući Uredbu GDPR, Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.).

U nastavku dajemo sve potrebne informacije o tome kako obraditi i zaštititi vaše osobne podatke i prava koja naši klijenti imaju u vezi s obradom osobnih podataka.

ODOBRENJE (PRIVOLA)

Hello Beuty d.o.o. ima zakonski legitiman interes za obradbu vaših podataka i prosljeđivanje trećim osobama kada je to potrebno radi izvršavanja ugovora i pružanja usluga.

Ukoliko se ne slažete ni s jednim od dolje navedenih zahtjeva, niste dužni dati osobne podatke  te vas pozivamo da nas kontaktirate putem e-pošte hello@hellobeauty.hr te zatražite dodatne informacije.

 

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE SKUPIJEMO

Prikupljamo samo one podatke koji supotrebni te sukladni važećim zakonskim propisima.

Podaci koje prikupljamo jesu: ime i prezime, telefonski broj, adresu, OIB  te broj kreditnih kartica zajedno s ostalim informacijama potrebnim za naplatu kartice ako odaberete ovaj način plaćanja. Također, ukoliko šaljete zahtjev putem obrasca na web stranici, sustav će automatski registrirati i vašu IP adresu.

 

PODRUČJE PRIMJENE

Informacije sadržane u ovom dokumentu odnose se na sve osobne podatke klijenata koji Hello beuty d.o.o. prikuplja i obrađuje.

Kupac se smatra osobom koja je od Hello Beuty d.o.o. zatražio uslugu, odgovor na upit ili informativni izračun cijene.

Osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet identificiran ili se može identificirati (članak 4. Zakona o općoj zaštiti podataka).

Obrada podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se provode na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka (članak 4. Uredbe o općoj zaštiti podataka).

RELEVANTA NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo  samo podatke koji su u skladu s svrhom za koji su prikupljeni.

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su potrebni za postizanje svrhe obrade.

Podaci se obrađuju u skladu s primjenjivim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.

Posvećujemo veliku pažnju na točnost podataka. Klijent u svakom trenutku ima pravo pregledati i ispraviti svoje podatke.

Podaci se obrađuju i čuvaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ispunjavanja svrhe za koje su prikupljeni podaci ili u skladu s važećim propisima, s posebnim naglaskom da određeni podaci kao što su ime i prezime, kao i kontakt informacije i ostale informacije koje ste nam samovoljno zadržavamo najviše pet godina kako bismo bili u skladu s zakonskim propisima.

Tvrtka Hello Beuty d.o.o. posvećena je poštivanju privatnosti svih svojih klijenata, a svi podaci o klijentima strogo se čuvaju na poslužiteljima i / ili računalima zaštićenim lozinkom, pristup je ograničen samo na zaposlenike tvrtke Hello beuty d.o.o koji su potpisali izjavu o privatnosti za kupce, a koji se također slažu da će svi podaci o klijentima biti korišteni isključivo u svrhu obavljanja potrebnih radnji za izvršenje usluga koje je klijent sklopio na vlastiti zahtjev. Sve informacije koje se šalju korisnik automatski bilježi i koristi u skladu s ovom izjavom, tj. Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

PRAVO KLIJENTA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima slijedeća prava:

Pravo na pristup podacima

Klijent ima pravo dobiti potvrdu da obrađujemo njegove osobne podatke i, ako je obrađen, ima pravo dobiti sljedeće podatke: informacije o svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, primateljima ili kategorije primatelja podataka koje obrađujemo, predviđeno razdoblje u kojem će se pohraniti podaci ili kriteriji za određivanje tog razdoblja, pravo tražiti ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu .

Pravo na ispravak i brisanje

Klijent ima pravo zatražiti i dobiti ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo zatražiti i dobiti brisanje podataka, osim ako podaci nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni ili ih treba čuvati u skladu s važećim zakonskim propisima. Hello Beuty d.o.o. ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka na zahtjev klijenta.

Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo pristupa granici obrade podataka, pod uvjetima definiranim u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Hello beuty d.o.o. ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade na zahtjev klijenta.

Pravo na prijenos podataka

Klijent ima pravo dobiti informacije koje je poslao u strukturiranom, standardnom i stroju čitljivom obliku te da  ih bez ograničenja prenese na drugog upravitelja.

Pravo na prigovor

Klijent u svakom trenutku ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Klijent u svakom trenutku ima pravo na žalbu izravnog marketinga, u kojem slučaju se podaci neće koristiti u tu svrhu.

Automatizirano odlučivanje – uključujući izradu profila

Kupac ima pravo ne odnositi odluke na temelju automatizirane obrade, uključujući izradu profila.

Za realizaciju bilo kojeg od svojih prava slobodno nas kontaktirajte na hello@hellobeauty.hr

POSTUPAK  PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Podatke svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

Prikupljanje osobnih podataka u uredu, telefonom ili e-poštom

Prilikom kupnje, izrade ponuda, pružanja drugih usluga na zahtjev klijenta ili provođenja pripremnih radnji povezanih s traženim uslugama ( tražimo samo osobne podatke potrebne za izvršenje predmeta)

Prikupljanje podataka putem Interneta

Na našoj web stranici, prilikom zahtjeva ili rezervacije, prikupljamo podatke potrebne za kupnju ili ponudu. Korisnik nam pošalje podatke putem obrasca na web stranicama.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo osobne podatke u sljedeće svrhe:

Za izvođenje ugovora ili priprema za izvršenje ugovora: kako bi mogli pružiti uslugu klijentu ili biti u mogućnosti ponuditi uslugu za kupca, a za kasnije informacije o korisnicima o uslugama ili relevantne informacije o prošloj ili budućoj kupnji.

Za unutarnje potrebe: Na zahtjeve regulatornih tijela zadržavamo podatke klijenta do pet godina, kako bismo mogli dokazati poslovanje u skladu sa zakonskim propisima, zaštititi legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, u skladu s važećim zakonskim propisima. Hello beuty d.o.o. obvezuje se zadržati samo potrebne informacije.

U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza: Na temelju pisanog zahtjeva, Hello Beuty  d.o.o. je dužan omogućiti ili dopustiti pristup određenim osobnim podacima klijenata nadležnim državnim tijelima. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjenje legalnih obveza Hello beuty d.o.o.

IZVOR PODATAKA ZA TREĆE OSOBE

Podatke klijenta prosljeđujemo trećim stranama samo u slučaju:

U svrhu izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora s klijentom. Trećoj strani dostavljamo podatke  samo kada je potrebno pružiti ugovorenu uslugu ili tražene podatke.

ZAŠTITA OSOBNOG PODATAKA

Kako bismo zaštitili osobne podatke naših klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području internet trgovine i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva kako bismo zaštitili korisničke podatke od neovlaštenog pristupa, promjene, gubitka, krađe ili druge zlouporabe podataka.

WEB STRANICA

Naša web stranica koristi kolačiće kako bi unaprijedila vaše korisničko iskustvo i optimizirala ga prema vašim potrebama. Podaci u datotekama kolačića i drugim podacima koji se automatski prikupljaju na web-lokaciji, Hello beuty d.o.o. ima pravo koristiti samo za procjenu vidljivosti stranice, te poboljšanja funkcionalnosti ili sadržaja web stranice. Kolačić je tekstualna datoteka koju poslužitelj snima na tvrdom disku koji se ne može upotrijebiti za štetu vašem računalu te za pokretanje neželjenih programa. Pristupom www.hellobeuty.hr  suglasni ste koristiti datoteke kolačića za navedene svrhe. Pristupom www.hellobeuty.hr vaša IP adresa može biti prijavljena u svrhu analize i kasnije analize dostupnosti naših web stranica. Naše internetske stranice mogu sadržavati internetske veze ili smjernice prema drugim web stranicama koje nisu dio naše web stranice i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj drugih web stranica.

KONTAKT

Klijent može ostvariti svoja prava na temelju Opće zaštite podataka podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu hello@hellobeauty.hr. U skladu s zakonskim odredbama imate pravo na informacije o vašim osobnim podacima pohranjenih u našim bazama podataka te na ispravljanje, nadopunu ili brisanje vaših osobnih podataka. Ispravljanje, izmjena i brisanje osobnih podataka može se izvršiti na pismeni zahtjev poslan na e-mail adresu hello@hellobeauty.hr.

Ukoliko korisnik sumnja na kršenje svojih osobnih podataka, može podnijeti žalbu na adresu e-pošte hello@hellobeauty.hr, u kojem slučaju će  Hello beuty d.o.o.odmah reagirati na rješavanje eventualnih nepravilnosti ili pružiti dodatne informacije. Klijent također može podnijeti zahtjev Agenciji za zaštitu osobnih podataka.